Tullekontoret – vittige vitser

Bokomslag til vitsebok for barn, for juritzen jr.