Rettferd

Bokomslag til roman for Lyst forlag.

rettferd_mockup